FINANČNÍ UKAZATELE 2016
Odkud plynou největší příjmy v roce 2016
1
Daňové příjmy
3 085 554 Kč
2
Nedaňové příjmy
2 735 221 Kč
4
Přijaté transfery
2 369 477 Kč
Za co se nejvíce utrácí v roce 2016
3
Služby pro obyvatelstvo
1 939 029 Kč
6
Všeobecná veřejná správa a služby
1 648 950 Kč
4
Sociální věci a politika zaměstnanosti
190 794 Kč
2
Průmyslová a ostatní odvětví
25 950 Kč
1
Zemědělství, lesní a rybářství
0 Kč
5
Bezpečnost státu a právní ochrana
0 Kč
3
Služby pro obyvatelstvo
1 939 029 Kč
6
Všeobecná veřejná správa a služby
1 648 950 Kč
4
Sociální věci a politika zaměstnanosti
190 794 Kč
2
Průmyslová a ostatní odvětví
25 950 Kč
1
Zemědělství, lesní a rybářství
0 Kč
5
Bezpečnost státu a právní ochrana
0 Kč