FINANČNÍ UKAZATELE 2017
Odkud plynou největší příjmy v roce 2017
2
Nedaňové příjmy
4 691 871 Kč
1
Daňové příjmy
3 977 391 Kč
3
Kapitálové příjmy
3 763 116 Kč
4
Přijaté transfery
2 992 154 Kč
Za co se nejvíce utrácí v roce 2017
6
Všeobecná veřejná správa a služby
3 238 696 Kč
3
Služby pro obyvatelstvo
3 076 907 Kč
2
Průmyslová a ostatní odvětví
386 117 Kč
4
Sociální věci a politika zaměstnanosti
375 278 Kč
1
Zemědělství, lesní a rybářství
141 306 Kč
5
Bezpečnost státu a právní ochrana
10 000 Kč
6
Všeobecná veřejná správa a služby
3 238 696 Kč
3
Služby pro obyvatelstvo
3 076 907 Kč
2
Průmyslová a ostatní odvětví
386 117 Kč
4
Sociální věci a politika zaměstnanosti
375 278 Kč
1
Zemědělství, lesní a rybářství
141 306 Kč
5
Bezpečnost státu a právní ochrana
10 000 Kč