FINANČNÍ UKAZATELE 2017 (k 30.06.)
Odkud plynou největší příjmy v roce 2017
2
Nedaňové příjmy
3 824 000 Kč
1
Daňové příjmy
3 588 040 Kč
4
Přijaté transfery
2 617 800 Kč
3
Kapitálové příjmy
600 000 Kč
Za co se nejvíce utrácí v roce 2017
3
Služby pro obyvatelstvo
2 936 162 Kč
6
Všeobecná veřejná správa a služby
2 341 420 Kč
2
Průmyslová a ostatní odvětví
711 700 Kč
4
Sociální věci a politika zaměstnanosti
438 000 Kč
1
Zemědělství, lesní a rybářství
20 000 Kč
5
Bezpečnost státu a právní ochrana
10 000 Kč
3
Služby pro obyvatelstvo
2 936 162 Kč
6
Všeobecná veřejná správa a služby
2 341 420 Kč
2
Průmyslová a ostatní odvětví
711 700 Kč
4
Sociální věci a politika zaměstnanosti
438 000 Kč
1
Zemědělství, lesní a rybářství
20 000 Kč
5
Bezpečnost státu a právní ochrana
10 000 Kč