FINANČNÍ UKAZATELE 2022
Odkud plynou největší příjmy v roce 2022
4
Přijaté transfery
11 867 729 Kč
1
Daňové příjmy
4 385 476 Kč
2
Nedaňové příjmy
4 385 154 Kč
Za co se nejvíce utrácí v roce 2022
3
Služby pro fyzické osoby
12 835 660 Kč
6
Všeobecná veřejná správa a služby
4 593 300 Kč
2
Průmyslová a ostatní odvětví
168 500 Kč
5
Bezpečnost státu a právní ochrana
30 000 Kč
4
Sociální věci a politika zaměstnanosti
17 000 Kč
1
Zemědělství, lesní a rybářství
0 Kč
3
Služby pro fyzické osoby
12 835 660 Kč
6
Všeobecná veřejná správa a služby
4 593 300 Kč
2
Průmyslová a ostatní odvětví
168 500 Kč
5
Bezpečnost státu a právní ochrana
30 000 Kč
4
Sociální věci a politika zaměstnanosti
17 000 Kč
1
Zemědělství, lesní a rybářství
0 Kč