FINANČNÍ UKAZATELE 2019 (k 30.06.)
Odkud plynou největší příjmy v roce 2019
2
Nedaňové příjmy
4 140 237 Kč
1
Daňové příjmy
4 051 430 Kč
4
Přijaté transfery
2 795 570 Kč
3
Kapitálové příjmy
300 000 Kč
Za co se nejvíce utrácí v roce 2019
2
Průmyslová a ostatní odvětví
5 470 000 Kč
6
Všeobecná veřejná správa a služby
4 646 000 Kč
3
Služby pro obyvatelstvo
3 505 000 Kč
1
Zemědělství, lesní a rybářství
320 000 Kč
4
Sociální věci a politika zaměstnanosti
22 000 Kč
5
Bezpečnost státu a právní ochrana
10 000 Kč
2
Průmyslová a ostatní odvětví
5 470 000 Kč
6
Všeobecná veřejná správa a služby
4 646 000 Kč
3
Služby pro obyvatelstvo
3 505 000 Kč
1
Zemědělství, lesní a rybářství
320 000 Kč
4
Sociální věci a politika zaměstnanosti
22 000 Kč
5
Bezpečnost státu a právní ochrana
10 000 Kč