FINANČNÍ UKAZATELE 2016 - 2017
PŘÍJMY ROZPOČET
18 820 093 Kč
PŘÍJMY SKUTEČNOST
15 680 484 Kč
PŘÍJMY PLNĚNÍ
83 %
VÝDAJE ROZPOČET
10 262 005 Kč
VÝDAJE SKUTEČNOST
7 239 015 Kč
VÝDAJE ČERPÁNÍ
71 %
SALDO ROZPOČET
8 558 087 Kč
SALDO SKUTEČNOST
8 441 468 Kč
MEZIROČNÍ VÝVOJ ROZPOČTU