FINANČNÍ UKAZATELE 2016 - 2019
PŘÍJMY ROZPOČET
45 488 328 Kč
PŘÍJMY SKUTEČNOST
42 704 648 Kč
PŘÍJMY PLNĚNÍ
94 %
VÝDAJE ROZPOČET
33 474 156 Kč
VÝDAJE SKUTEČNOST
25 149 264 Kč
VÝDAJE ČERPÁNÍ
75 %
SALDO ROZPOČET
12 014 173 Kč
SALDO SKUTEČNOST
17 555 384 Kč
MEZIROČNÍ VÝVOJ ROZPOČTU